رزومه تحصیلی

دکتر بابک آل آقا فارغ التحصیل دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشند. ایشان جهت تکمیل تحصیلات خود درزمینه درمان درد و آسیبهای مفاصل-استخوان ٬ دکترای کایروپراکتیک را با رتبه ممتاز از آمریکا کسب نموده اند. دکتر بابک آل آقا همچنین دارای مدارک تکمیلی و تحصیلی پزشکی به شرح زیر میباشند.

 • مدرک تحصیلی طب ورزش-ورزش درمانی (دانشکده پزشکی Queen Mary درانگلستان)
 • دوره های تئوری و عملی پزشکی هوایی از آمریکا(Federal Aviation Administration)
 • گواهینامه طب هوا-فضا (دانشکده پزشکی تگزاس در آمریکا)
 • گواهینامه دوره های تئوری وعملی فیزیولوژی ارتفاع از آمریکا (NASA)
 • بورد فیزیولوژی هوا- فضا از آمریکا وعضو فعال انجمن فیزیولوژی هوا-فضا آمریکا
 • عضو بورد و طراح سوالات امتحانات بورد فیزیولوژی هوا-فضا درآمریکا
 • عضو فعال انجمن پزشکان هوا- فضا آمریکاAerospace Medical Association
 • چاپ مقالات علمی درخصوص پزشکی ورزشی و طب هوایی درمجلات معتبر طب هوا- فضا آمریکا (به عنوان اولین مقالات ایرانی)
 • کسب بورسیه ها و جوایز متعدد درایران٬ انگلستان و آمریکا
 • رتبه اول و دریافت بورسیه ازانجمن پزشکان هوا- فضا آمریکا به واسطه ارائه مقاله در خصوص درمان غیر جراحی درد مفاصل گردن درخلبانان.
 • ارائه چندین سخنرانی علمی درخصوص طب ورزش و طب هوا-فضا درکنگرهای بین المللی داخلی و خارجی
 • کسب اعتبارعلمی در بین متخصصین طب هوا- فضا درانجمن پزشکان و فیزیولوژیستهای هوا- فضا آمریکا
 • استاد واحد درسی Human Performance and Limitations به دانشجویان خلبانی
 • پزشک طب صنعتی (دپارتمان HSE شرکت نفت)